Menu Luk

POLITIK

Lokallisten NYT ODENSE er en lokalpolitisk liste, som blev stiftet i 2016 af Frank Ejstrup, Kim Slott Nielsen og Gert Broxgaard, da det efter vores opfattelse trængte til, at der skulle ske nogle forandringer i Odense Kommune.
Vi havde/har en anden tilgang til politik, hvilket I vil kunne se i det efterfølgende:

Det vil Lokallisten NYT ODENSE!

For det første
mener vi, at det vigtigste ved dette valg er, at der skal ske en forandring, så magten kommer tilbage til politikerne. Det er jo dem, som er valgt til at tage sig af folks bekymringer og behov!

I Lokallisten ”NYT ODENSE” vil vi, når vi kommer i byrådet, skabe den forandring, der skal til, ved at søge samarbejde med alle øvrige partier, som er valgt ind i byrådet. Det skal være borgernes interesser, vi tilgodeser på ALLE de områder, hvor der skal tages beslutninger, fremfor snævre politiske dagsordener.
Vi skal væk fra den BLOKPOLITIK, der føres i dag – den er ikke til gavn for nogen!

For det andet
mener vi i Lokallisten ”NYT ODENSE”, at der er rigeligt med penge i Odense Kommune. Vi skal blot have et bedre overblik over, hvordan vi bruger dem og ikke mindst, hvad vi får for dem – med andre ord – vi skal have et KASSSEEFTERSYN!

Vi skal også væk fra den kassetænkning, der er i kommunen i dag.
Endelig skal vi ændre vores tankegang fra en KNAPHEDSTANKEGANG til en OVERSKUDSTANKEGANG!

Dette tilsammen vil betyde, at vi helt sikkert ikke behøver flere ”VELFÆRDS-PROCENTER”!

For det tredje
skal vi væk fra al den KONTROL, som findes i kommunen i dag. I stedet skal vi bygge fremtiden op omkring TILLID.

Vi skal begynde at arbejde ud fra tillidsbaserede relationer, hvilket også vil være med til at give overskud på flere måder – her tænkes på bedre TRIVSEL for kommunens medarbejdere! Prøv eventuelt at stave KONTROL bagfra!

I forbindelse med, at der indføres TILLIDSBASEREDE relationer, skal der også tages hånd om problemerne med den manglende YTRINGSFRIHED for de ansatte i kommunen. De skal til enhver tid kunne ytre sig om forholdene i kommunen og på deres arbejdsplads – især om de uhensigtsmæssigheder, de finder i hverdagen – uden at risikere repressalier eller afskedigelse.

Vi behøver absolut INGEN ”WHISTLEBLOWERORDNING”, idet det efter vores opfattelse er en selvfølge, at der bliver gjort opmærksom på ting og forhold, som ikke er i orden. Det er jo rent faktisk en forudsætning for, at man kan få gjort noget ved det!

Lokallisten NYT ODENSE Stiller op igen i 2025!

Lokallisten NYT ODENSE stiller op til byrådsvalget den 18. november 2025 – så ønsker du at være med til at skabe forandring der skal til, er du velkommen til at melde dig under fanerne!