Menu Luk

Velkommen til Nyt Odense

Antal dage til næste byrådsvalg!

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

Lokallisten Nyt Odense – tid til forandring!

Næste byrådsvalg er 18. november 2025!
Det betyder så også, at vi allerede nu skal se at komme i arbejdstøjet, for at komme i gang med at skabe de forandringer vi ønsker for vores by og dens borgere, der i gennem mange år har lidt under alt for dårlige politikere. Politikere, der i den grad har ladet sig styre af de ansatte embedsmænd.

Det stopper nu med Lokallisten Nyt Odense!
Vi har igennem flere år stået på sidelinjen og set på, hvordan byen og dens borgere er blevet misrøgtet af et system, der helt har mistet enhver fornemmelse for, hvad det egentlig er sat i verden for, nemlig; ”- at hjælpe borgerne til at få en ordentlig tilværelse”.

I Lokallisten Nyt Odense bekender vi os ikke til nogle af de gammelkendte ideologier. Vi er nok mere røde end de røde og mere blå end de blå.

Vi har en Social/Liberal tilgang til tilværelsen og til, hvordan vi ønsker vores samfund struktureret.

Med andre ord så går vi ind for frihed under ansvar og at vi skal hjælpe dem, som har hjælp behov.

Det betyder også at vi ønsker at skifte de kontrol/magt baserede relationer ud med tillids baserede relationer på alle planer. Alene denne ændring vil føre til en væsentlig forbedring af trivslen blandt kommunens ansatte.

Vi bliver ofte spurgt, ”hvad er jeres mærkesager?”.
Dem har vi flere af, men den allervigtigste er nok den, at vi vil arbejde på at skabe de bedste rammer for alle byens borgere. Det vil vi blandt andet gøre ved at afskaffe den blokpolitik vi har i dag, hvor vi konstant ser den ene part sat uden for døren. Sidst set omkring den såkaldte ”Velfærdsprocent”, som i bund og grund kun er endnu en (unødvendig) skattestigning.

Det vil ikke ske med Lokallisten Nyt Odense for bordenden!
Samtidig ønsker vi at give Odense Kommune et gennemgribende kasseeftersyn så vi igen kan få et overblik over, hvad vi egentlig bruger de mange skattekroner, der opkræves ved byens borgere, til. Vi er af den opfattelse, at der er penge nok i Odense Kommune – der skal blot prioriteres anderledes.

Vi står allerede nu med rigtig mange forsømte og udsultede områder, hvor der efter vores opfattelse har været prioriteret forkert gennem mange år. Det skal der rettes op på nu!

Ældreområdet
Her har vi gennem årene set hvordan personalet på grund af nedskæringer har måttet løbe hurtigere og hurtigere. De løber efterhånden så hurtigt, at der ikke længere er tid til at tage sig af det de egentlig er ansat til – nemlig at varetage de ældres bekymringer og behov.

Samtidig har vi set, hvordan man afskediger personalet på gulvet, mens man ansætter flere mellemledere og ledere. Det er ikke holdbart længere!

Børn- og ungeområdet
Også her må vi konstatere, at det står rigtig skidt til på grund af alt for mange nedskæringer gennem årene.

Nedskæringer der i blandt andet børnehaver og vuggestuer, har ført til at for ringe normeringer hvilket bevirker, at der bliver mindre tid til voksenkontakt med det enkelte barn.

Det er heller ikke holdbart længere!

Skoleområdet
Skolerne er i forfald og der er ikke længere råd til ordentlige undervisningsmaterialer, samtidig med at der stilles større krav til at folkeskolerne også skal gøre plads til at inkludere elever, der tidligere har fået specialundervisning på specialskoler. Alt dette også ud fra en ide om, at der ad den vej kan opnås besparelser. Det tror vi i Lokallisten Nyt Odense ikke på!

Infrastrukturen
Det blev så til en Letbane – en Letbane, som blev vedtaget af et enigt byråd, hvilket igen vil sige, at de som mener at have stemt IMOD etablering af en letbane er blevet snydt af partierne i byrådet. Der var kun en liste/parti, som var imod og det var Lokallisten Nyt Odense – og vi blev valgt fra!

I Lokallisten Nyt Odense er vi af den opfattelse, at vi i forbindelse med en Letbane etape 2 i stedet bør se nærmere på en løsning med BRT (Bus Rapid Transit) busser, der er mere fleksible og kan køre i de baner, der er planlagt til Letbane 2. Til denne løsning behøves der ikke at lægges skinner. Og vigtigst af alt, så koster den løsning kun det halve i forhold til en letbane.
Er du også imod at der etableres en Letbane 2 ud til Vollsmose, så synes vi du skal overveje at stemme på Lokallisten Nyt Odense ved næste byrådsvalg i 2025!

Under infrastrukturen hører også Odense Bytrafik, Taxa og Flextrafik, som alle behøver et tiltrængt eftersyn. Det vil komme til at ske med Nyt Odense i byrådet.

Hurtig mærkbar og forandring!
Med Lokallisten Nyt Odense i Byrådet, vil borgerne meget hurtigt kunne mærke en forandring, idet de, som bliver valgt fra Nyt Odense, vil tage deres ansvar meget alvorligt og se ind i og arbejde med sagerne.

En ting kan vi love vælgerne, at en henvendelse til Lokallisten Nyt Odense altid vil blive besvaret, og der vil blive lyttet til borgerne – det være sig i både små og store sager.

Det er det vi er valgt til!!!