Menu Luk

Tillidseffekten

TILLIDSEFFEKTEN er en model, der består af fire kernekompetencer og otte underpunkter/færdigheder, der hjælper med at opnå troværdighed og tillid. Modellen er udviklet af erhvervspsykologen Larry Reynolds og giver indsigt i, hvordan man kan opbygge og styrke tillid og troværdighed.

De fire kernekompetencer i TILLIDSEFFEKTEN er:

KOMPETENCE, ÅBENHED, PÅLIDELIGHED OG RIMELIGHED!

Hver kompetence har to underpunkter, der angiver specifikke handlinger for at opnå troværdighed og tillid.

Under KOMPETENCE er det vigtigt at give opmuntring til at lære, da dette skaber TROVÆRDIGHED. Det handler om at tilskynde andre til at udvikle deres færdigheder og viden.
Derudover er det vigtigt at vælge de rette folk, da dette skaber TILLID. At have de rigtige mennesker på holdet med de nødvendige kompetencer og ekspertise øger tilliden til organisationen.

ÅBENHED spiller også en vigtig rolle i tillidseffekten. At give feedback, der er konstruktiv og hjælpsom, skaber TROVÆRDIGHED. Ved at give ærlig og gennemsigtig feedback til andre viser man, at man er troværdig.
Derudover er det vigtigt at fortælle folk, hvad der foregår, da dette skaber TILLID. At være åben og informere andre om beslutninger, ændringer eller processer bidrager til tilliden.

PÅLIDELIGHED er en afgørende faktor i at opnå tillid. Udvisning af integritet skaber TROVÆRDIGHED. Det handler om at handle i overensstemmelse med ens værdier og love, og at holde sine løfter.
Desuden er det vigtigt at lade andre stå til ansvar for deres handlinger, da dette skaber TILLID. At skabe en kultur, hvor ansvarlighed er værdsat og belønnet, styrker tilliden i organisationen.

RIMELIGHED er den fjerde kernekompetence i TILLIDSEFFEKTENAt være beslutsom i ledelsen skaber TROVÆRDIGHED. Det betyder at træffe beslutninger, der er velovervejede og baseret på relevante oplysninger og perspektiver.
Endelig er det vigtigt at tage sig af medarbejdernes bekymringer og behov, da dette skaber TILLID. At vise empati, lytte og reagere på medarbejdernes bekymringer og behov styrker tilliden i organisationen.

TILLIDSEFFEKTEN, som er udviklet af erhvervspsykologen Larry Reynolds, er en model, der giver praktiske retningslinjer for at opbygge troværdighed og tillid. Ved at fokusere på kernekompetencerne:

KOMPETENCE, ÅBENHED, PÅLIDELIGHED og RIMELIGHED 

samt de tilhørende 8 færdigheder kan organisationer skabe et miljø, der fremmer tillid og succes.