NYT ODENSE - tid til forandring!
Der er -744 dage til valget!
Forsiden | Hvem er vi | Politik | Nyheder | Medlemsskab | Presse | Letbane | Odense & Co | Kontakt
strand
Fire kerneområder, hvor "NYT ODENSE" ønsker at skabe forandring!
ÆLDREOMRÅDET

• Rationalisering af ældreplejen
• Mere decentralisering af ældreplejen
• Fastlæggelse af budgetter på ældreområdet
• Visitationen skal være mere ensartet
• Flere FRIPLEJEHJEM
• Overførsel af penge til ældreområdet
• Udbygning af frivillighedsområdet
• Handicapområdet gennemgås

SKOLEOMRÅDET

• Færre elever i hver klasse
• Opprioritering af undervisningsmaterialet
• Klasser med inklusionsbørn skal have flere lærere
• Penge overføres til SKOLEOMRÅDET
• Der skal ses på vedligeholdelsen af skolebygningerne
• Dagplejen


INFRASTRUKTUREN I ODENSE

• Skal Odense have en Letbane etape 2
• Gennemgang af hele Odense Bytrafik
• Odense Bytrafik efter Letbane 1
• Skal Odense Letbane revurderes?
• Opprioritering af vedligeholdelsen af byens vejnet
• Private- eller kommunale veje
• Større vejomlægninger skal revurderes
• Hvad er vigtigst: vedligeholdelse eller nye veje

KULTUREN I ODENSE

• Gennemgang af diverse tilskudsordninger til kulturen
• Hvad skal støttes fra kommunal side?
• Gennemgang af alle lejemål, der har bånd til kulturen
• Kan der eventuelt ske en sammenlægning (fællesadministration) af diverse kulturforeninger, der støttes af Odense Kommune?
• Der skal ske en gennemgribende undersøgelse af administrationen i alt kommunalt støttet kultur

Lokallisten NYT ODENSE :: Guldbergsvej 17, st. :: DK-5000 Odense C :: Telefon: 23 72 69 49 :: E-mail: post@nytodense.dk